За оптимално изпълнение на поставените ни задачи разполагаме с богата техническа база и значителен професионален опит. Не е за пренебрегване и широката мрежа от контакти, които сме изградили в почти всички области на обществения живот.